Jdi na obsah Jdi na menu
 


>>> PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ (doc) <<<

>>> PROPOZICE KE STAŽENÍ (pdf) <<<

 

>>> APPLICATION DOWNLOAD (doc) <<<

>>> PROPOSITIONS DOWNLOAD (pdf) <<<

  

Místo konání:
 
Turnaj  se  koná  na  tréninkovém  fotbalovém  hřišti, které je součástí sportovního areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; GPS: 48°58'33.91"N, 14°27'47.45"E
maps.google: https://maps.google.cz/maps?hl=cs&ll=48.975548,14.460926&spn=0.003408,0.006856


Popis příjezdových cest
 
 

Program:
 
Sobota 13.10.

7:30 – 8:15     registrace družstev, veterinární přejímka, měření psů
8:30               schůzka kapitánů a vedoucích družstev
8:45               schůzka rozhodčích  
9:00               zahájení turnaje
každý s každým (Round Robin) nebo rychlostní zkouška (Speed Trial)                             v jednotlivých divizích
       
Neděle 14.10.

8:30               zahájení běhů (Double Elimination) v jednotlivých divizích
 
Kolem 18:00 hod. předpokládané ukončení turnaje  
 

Kontakt:
 
Hana Kropáčková

hakrop@seznam.cz 

tel. : 606 110 108
 
 
 
Ubytování:
 
Ve vlastních stanech či karavanech v areálu stadionu za poplatek 60,- Kč na osobu a noc (vč. DPH); k dispozici WC a sprchy v prostoru tribuny 
 
Motel Dlouhá louka (http://www.dlouhalouka.cz ) – v blízkosti místa konání turnaje, ubytování v chatkách, resp. s karavany, stany
 
Autocamp Stromovka (http://www.autocamp.ic.cz ) – v blízkosti místa konání turnaje
 
Ubytovna U nádraží (http://ubytovna.vors.cz ) – centrum města, ubytování v pokojích
 
Camping restaurant Bezdrev (http://www.h-r.cz/cz/hr/camping-restaurant ) – cca 15 km od ČB, ubytování v chatkách
 

UPOZORNĚNÍ

Turnaj se koná souběžně s mezinárodní výstavou psů (Výstaviště České Budějovice), zajistěte si proto ubytování co nejdříve !!!!
 

Stravování:
 
studená i teplá kuchyně – občerstvení v areálu
 
 
Parkování:
 
na vyhrazeném místě v areálu
 
 
Přihlášky:

Vyplněnou  přihlášku  zašlete  e-mailem  na  adresu  hakrop@seznam.cz  .  Startovné  za  celé  družstvo uhraďte na účet u ČSOB, a.s., č.102344795/0300, var.symbol 1314102012. Do zprávy pro příjemce uveďte název družstva. Přihlášku v listinné podobě a startovné složenkou typu C lze zaslat rovněž na adresu Hana Kropáčková, M. Chlajna 1279/3, 370 05 České Budějovice.
 
Počet závodících družstev – max. 32. Družstva budou do turnaje přijímána v souladu s Pravidly flyballu, bod. 2.6.
 
 
Uzávěrka přihlášek:
 
!!!  2. října 2012  !!!
 
 
Startovné:
 
260,- Kč za psa - členové Flyball Clubu ČR
400,- Kč za psa - ostatní
 55,- EUR za družstvo - zahraniční účastníci (splatné na místě)
 

Zařazení do divizí:
 
Podle  části  1.8.1.  písmeno  A,  platných  Pravidel  Flyballu,  tj.  na  základě  vstupního  času družstva uvedeného v přihlášce.
 
 
Pravidla:
 
Závodí se podle českých Pravidel flyballu (viz stránky Flyball Clubu ČR – www.flyball.cz), která jsou ve většině bodů shodná s mezinárodními pravidly flyballu.
Každé družstvo musí mít svůj vlastní flyball box, míčky a nabíječe.
 
 
Veterinární podmínky:
 
Psovod musí při veterinární přejímce předložit platný očkovací průkaz psa, obsahující záznamy o provedené vakcinaci. Všichni psi musí být zdraví a musí mít platné očkování proti vzteklině. Pes, který neprojde veterinární přejímkou, se nesmí turnaje zúčastnit.  
 
Podání protestu:
 
500,- Kč – podle bodu 2.9 Pravidel flyballu
 
 
Ostatní podmínky:
 
Závodní areál je univerzitním sportovištěm využívaným pro různé druhy sportů i kulturní události. (Nejen)  s ohledem  na  to  je  třeba  udržovat  v celém  areálu  čistotu  a  pořádek.  Psovodi  jsou  tedy povinni  uklízet  výkaly  po  svých  psech!  Venčení  psů  je  možné  v přilehlém  a  poměrně  rozsáhlém městském parku Stromovka s možností volného pohybu psů. Každý  účastník turnaje zodpovídá za škody způsobené  jeho  psem  a  udržování  pořádku. V areálu  závodiště  je  zakázané  volné  pobíhání  psů.  Pořadatel  neodpovídá  za  zranění,  onemocnění, ztrátu či úhyn psa během turnaje. Turnaje se nesmí  zúčastnit pes s kupírovanýma ušima (Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004).